Mede/Ea sau despre fericirea conjugală

04 Mar 19:00 - 20:00 04 Mar 19:00 - 20:00 - Targu-Mures Targu-Mures
Teatrul Studio Teatrul Studio
Medeea mod ernă, mul ti pli cată, e la fel de con damnat ca cea rămasă în inconș tien tul colec tiv prin trage dia antică sau mai ușor de înțe les odată cu adău garea unui fil tru...   More info


© 2018 Siguez